Stoppen met werken in prostitutie

Prostitutie is in Nederland een legaal beroep, mits prostituees en seksbedrijven een vergunning hebben. Het is niet onze missie of ons doel om vrouwen en mannen die legaal en vanuit vrije keuze prostitutiewerk doen hiermee te laten stoppen. Iedereen tot 23 jaar die in de prostitutie werkt en zelf de wens heeft hiermee te stoppen, is welkom voor begeleiding bij Pretty Woman en Best Man. 

Het regionaal uitstapprogramma prostituees (RUPS) is beschikbaar voor prostituees die wonen en/of werken in de provincie Utrecht en erover denken om te stoppen met prostitutie. Het maakt daarbij niet uit of je met een vergunning werkt en het kan gaan om diverse vormen van prostitutie: raamwerk, tippelen, escortwerk via een bureau of als zelfstandige, in een bordeelclub of thuis. Voor dit hulptraject bestaat nooit een wachtlijst; je wordt direct geholpen. Wij ontvangen subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het bieden van deze hulp. De subsidie maakt uitstaphulpverlening in heel Nederland mogelijk. Voor dit specifieke deel van onze hulpverlening werken wij samen met Belle hulpverlening

Uitstapbegeleiding

De uitstapbegeleiding is divers en sluit aan op dat wat jij nodig hebt. Daar waar nodig werken we, altijd in overleg met jou, samen met anderen. Enkele voorbeelden van onze begeleiding: 

 • Het zoeken naar ander werk: CV maken, sollicitaties voorbereiden. We hebben contact met een ervaren jobcoach die je kan helpen om ander werk te vinden dat goed bij je past. 
 • Ondersteunen bij de aanvraag van een uitkering.
 • Onderzoeken van de mogelijkheid om naar school te gaan of een cursus te volgen.
 • Zoeken naar (andere) woonruimte.
 • Verwerking van nare ervaringen die je misschien hebt opgedaan.
 • Werken aan zelfliefde en zelfrespect.
 • Passende hulp zoeken bij verslaving of psychische klachten.
 • Ondersteuning bij aangifte, mocht er sprake zijn (geweest) van dwang.
 • Contact met ervaringsdeskundige of lotgenoten.

Stoppen met het werk in de prostitutie is vaak een proces van vallen en opstaan. Soms stoppen vrouwen en mannen volledig en gaan later toch weer in de prostitutie werken. Of ze kiezen ervoor om minder in de prostitutie te werken en dit te combineren met een andere baan of een opleiding. We hebben geduld en begrip voor dit proces en volgen jouw tempo.

Seks in ruil voor spullen

Vooral voor jongeren geldt dat zij prostitutie niet altijd herkennen. Seks in ruil voor spullen of een slaapplaats wordt door jonge vrouwen en mannen niet altijd gezien als prostitutie. Pretty Woman en Best Man zijn samen met Belle hulpverlening zichtbaar op plekken in de stad en regio waar jongeren mogelijk (onder dwang) seks hebben in ruil voor geld of spullen 

Methodiek

Voor de hulp aan sekswerkers die willen stoppen met prostitutie werken we met onze eigen methodiek en twee aanvullende methodieken die speciaal voor dit werk zijn ontwikkeld:   

 • Levenswiel methodiek : deze methodiek is gericht op jonge vrouwen tussen de 18 en 21 jaar. Doordat de minimale leeftijd voor sekswerkers is verhoogd naar 21 jaar valt deze groep overal net buiten. De methodiek bestaat uit interventies die zowel digitaal als in face-to-face-contact ingezet kunnen worden.  
 • Methodiek ‘Schijn’: deze methodiek is gericht op het zien, vinden, ondersteunen en begeleiden van jongens en mannen die in de prostitutie werken. De naam ‘Schijn’ heeft een dubbele betekenis. ‘De schijn ophouden’, doen alsof alles in orde is, is een bekend fenomeen binnen de jongens -en mannenprostitutie.  Omdat er een taboe rust op deze vorm van prostitutie is het voor veel jongens en mannen lastig om hier openheid over te geven. ‘Schijn’ staat ook voor aandacht, zichtbaarheid, vertoning en glans. De methodiek is bedoeld voor hulpverleners die mannelijke prostituees begeleiden in Midden-Nederland en kan, in overleg, landelijk ingezet worden.

Andere professionals in de stad en provincie Utrecht komen ook in aanraking met sekswerkers. Wij zorgen ervoor dat zij onze uitstapprogramma’s kennen en vrouwen en mannen hierop kunnen wijzen.

vraag informatie aan
meld je aan