Privacy

Bij Pretty Woman en Best Man gaan we heel zorgvuldig om met je gegevens en alles wat je aan ons vertelt.

Geheimhouding

Alles wat je bij Pretty Woman en Best Man vertelt, blijft in principe geheim. Samen spreken we vooraf af wat we bespreken met ouders, school, familieleden en andere hulpverleners. Je hulpverlener overlegt wel altijd met collega’s van Pretty Woman en Best Man over het verloop van je traject. Dat is nodig om je goed te kunnen helpen. En omdat hulpverleners van Pretty Woman en Best Man dat wat ze meemaken in het werk ook met elkaar moeten kunnen delen.

Als we het idee hebben dat je ernstig in gevaar bent of een ander ernstig in gevaar brengt, dan zijn wij verplicht hierover een melding te doen bij Veilig Thuis. We bespreken dit altijd eerst met jou zodat je weet wat er gebeurt. De melding heeft als doel om samen met andere hulpverleners het gevaar te stoppen. Iedere stap die hiervoor nodig is, zetten we mét jou. Er gebeuren geen onverwachte dingen en je staat niet alleen!

Slachtoffers van mensenhandel worden door CoMensha geregistreerd. Dat kan als wij hiervan bij hen een melding doen. Je moet ons toestemming geven voor zo’n melding; zonder toestemming doen we dit niet. Mocht dit voor jou gelden dan bespreekt jouw hulpverlener wat deze melding precies gaat.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan laten we je ouders of verzorgers weten dat je door Pretty Woman of Best Man wordt begeleid. In sommige gevallen kunnen we beslissen hiervoor een uitzondering te maken. Als je gevaar loopt als je ouders of verzorgers op de hoogte zijn van je aanmelding, dan vertellen we het niet. Bijvoorbeeld in het geval van eerwraak.

Dossier

Wij leggen gegevens over jou vast in een digitaal dossier. Naast je naam, telefoonnummer en adres maken we samen met jou een hulpverleningsplan waarin jouw verhaal en doelen staan opgeschreven. In het dossier schrijven we kort op wat we bespreken, doen en oefenen. We zijn verplicht het dossier 15 jaar te bewaren. Je mag het dossier altijd inzien, je kan er een kopie van ontvangen en je mag je hulpverlener vragen iets te verwijderen of veranderen.

Privacyreglement

Pretty Woman en Best Man zijn een samenwerkingsverband van Stichting Specifieke Jeugd Projecten (SJP) en De Rading Jeugd- & Opvoedhulp. Kijk voor meer informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens op de website van SJP. Daar vind je ook de privacyregeling, de bijlage van de privacyregeling en informatie over de AVG-verantwoordingsplicht.